Menu Luk

International Profil

Den internationale profil på Gislev Friskole 2019/20

Målet med det internationale arbejde på Gislev Friskole er, at være med fremme i forhold til kvalitet i undervisningen. Vi implementer flere af FN’s verdensmål gennem vores internationale arbejde. Bl.a. Mål 4, som vedrører kvalitetsuddannelse og mål 10, der sigter mod mindre ulighed i EU/ verden. Den internationale profil er et kvalitetsstempel i vores arbejde. Den er med til at trække nye elever til, den er med til at dygtige lærere søger, når vi slår stillinger op, og den motiverer elever og lærere til at lære engelsk og til at dygtiggøre sig på skolen og udenfor skolens vægge. 

Det ligger os på sinde at åbne elevernes øjne for verden omkring os. Det gælder i forhold til medmenneskelig forståelse og tolerance, som styrkes gennem skolens Erasmus+ skolesamarbejdsprojekter. Ved at besøge andre kulturer, som gæster og ved at være værter for skolebesøg lærer elever, forældre og ansatte på skolen om andre kulturer og andre måder at drive skole på, samtidig med, at vi styrker det engelske sprog på skolen. Ligesom vi styrker vores egen identitet og kultur herigennem. 

Gislev Friskole vægter kvalitet i undervisningen højt. Derfor deltager vi i videreuddannelseskurser i Europa og sender i år lærere på kurser, der fremmer engelsk, udvikler af IT- kundskaber, giver inspiration til læring gennem bevægelse og læring i uderummet samt giver inspiration til, hvordan den internationale dimension implementeres i børnehaven, indskolingen og SFO’en. 

Ved at invitere gæstelærere og internationale oplægsholdere, stifter eleverne fra 6.- 9. kl.  kendskab til muligheden for at uddanne sig og arbejde i EU og verden. Det er vigtigt, at eleverne er bevidste om det at være dansk i et internationalt fællesskab.

Gennem skoleforløbet arbejder alle elever med skriftlig kommunikation med elever i andre lande. Det er typisk i forbindelse med rejser eller venskabsklasser. Vi har erfaret, at kommunikation, der starter i klasserummet, ofte glider over i fritiden, hvor kommunikationen fortsætter på sociale medier så som Messenger eller Face-time. Den form for læring er ”usynlig” for eleven, men en indikator på succes for os. 

Gennem valgfaget Internationalt Udsyn får eleverne tid til at gå i dybden med skolens projekter og forberede engelske fremlæggelser, præsentationsfilm osv. De elever, der rejser i den pågældende valgfagsperiode, skal deltage i faget. Efter hjemkomst fra en rejse skal eleverne dele deres udbytte af turen med resten af skolen samt skrive en reportage til Gislev i Vækstog en engelsk reportage til projektets e-twinning side. Valgfaget kan vælges af alle elever fra 4.-9. kl. Alle, der har faget vil arbejde med internationale aktiviteter, fremlæggelser og engelsk sprog i løbet af en valgfagsperiode. 

Skolen har i indeværende skoleår 2 internationale projekter; 

Healthy European Youth er skolens nyeste projekt. Projektets mål er at lære eleverne hvor vigtigt sund kost og motion er for læring. Vi kommer til at arbejde med sund kost i hjemkundskab og gode motionsvaner i idræt. De gode vaner skal blive en livsstil for eleverne, så de undgår at blive overvægtige voksne.  

I Am We kører på tredie år og fokuserer på, at vi er lige og har mange ting tilfælles, selvom vores kulturer og historiske baggrunde er forskellige. Gennem de 2 projekter er vi i år i berøring med elever og lærere i 8 forskellige lande i Europa. 

Lærerne på Gislev Friskole udvælger i skoleårets start hvilke aspekter af projekternes mål, der passer til deres fagområde, og den internationale profil integreres på den måde i alle klassernes årsplaner, så alle elever får glæde af det internationale arbejde, uanset om de rejser med på projektet eller ej. 

Skolebestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe ”Internationalt Udvalg” med deltagelse af repræsentanter fra skolebestyrelsen, lærere og forældre. Arbejdsgruppen har til formål at støtte skolen i idégenering og praktisk gennemførelse af arbejdet med den internationale profil. Der er størst brug for hænder i forbindelse med at skolen er værter for elevmøder. 

Senest revideret sep. 2019