Menu Luk

Bestyrelsen

Bestyrelsessammensætning: 

Der vælges 9 bestyrelsesrepræsentanter og 4 suppleanter på generalforsamling (jf. vedtægter)

Ledelsen er repræsenteret ved Institutionsleder og afdelingsledere. Disse har ikke stemmeret.

Der vælges 1 medarbejderrepræsentant i hele medarbejdergruppen. Denne har ikke stemmeret.

Forældrebestyrelsens sammensætning:

I Børnehusets forældrebestyrelse sidder 3 på generalforsamlingen valgte forældre. (jf. vedtægter samt vedtægtsbilag)

Ledelsen er repræsenteret ved afdelingslederen for Børnehuset. Denne har stemmeret.

Der vælges 1 medarbejderrepræsentant blandt det pædagogiske personale i Børnehuset. Denne har stemmeret. 

Organisering af institutionens arbejde, der involverer forældre:

Bestyrelsen nedsætter underudvalg og er repræsenteret i hvert udvalg med mindst 1 forældrerepræsentant.

Der sidder mindst 1 koordinerende medarbejderrepræsentant i hvert udvalg. Medarbejderrepræsentanten udpeges af institutionslederen. 

Bestyrelsen anno 2022

Fra venstre. Bagerst: Troels Juul Hansen: afdelingsleder for Klub & Børnehus, Hanne Lund Madsen, Forrest: Troels Detlefsen, Carina Andersen, Mark Hansen Hald: Formand, Pia Djørup Pedersen: Næstformand/ formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset, Peter Degn, Winnie Vestergaard: Kasserer, Maja Grøndal Kvist: Skole- og Institutionsleder, Jacob Jessen, Caja Huus Mikkelsen, Mette Greve Kristensen: Medarbejderrepræsentant. Ikke på billedet: Annemette Rasmussen, Tim Møller Gram , Daniel Heide & Daniel Molls Jensen: afdelingsleder for Specialindsatser & Børnemiljø (og her fotograf)