Menu Luk

Forside

Kontakt: Kontor: 81404641, Børnehuset: 81404642, Lærerværelset/ Sygemeldingstelefon for elever: 81404643, Klubben: 81404644, Skole- og institutionsleder, Maja Kvist: 81404645.

Venteliste i børnehaven

Bestyrelsen har vedtaget følgende principper for optag i børnehaven. I øjeblikket har vi venteliste til børnehaven, og børnehavebørn optages efter følgende principper.

Brev til støttekredsen – og andre interesserede 🙂

Nu er renoveringen efter branden ved at være færdig. Og sikken et flot resultat vi har fået 🙂

Sådan ser det nyrenoverede gangareal ud
Den flotte nye skabsvæg i klubben
Salen har også fået en meget flot ansigtsløftning
Klubbens flotte nye lokaler – nu med dør mod vest

Indskrivning til Børnehaveklassen august 2023

Hvis du gerne vil nå at have en plads i vores børnehaveklasse august 2023, kan du se denne video om hvem vi er, og hvordan du melder dit barn ind på skolen.

Herunder skole & børnehusets bestyrelse

Mark Hald, Formand for bestyrelsen 2022/23

Mark Hald, formand
Pia Djørup, næstformand
Tim Gram, kasserer
Henrik Skjøth


Caja Huus Mikkelsen
Troels Detlefsen
Peter Degn
Jakob Jessen
Annemette Rasmussen

Suppleanter:
Winnie Vestergaard
Hanne Lund Madsen
Emma Juhler Andersen

Medlemmer af bestyrelsen, der er fremhævet med fed skrift er samtidig forældrerepræsentanter i Børnehusets forældreråd. 

Kh Maja & Bestyrelsen

Covid19 restriktioner:

Husk den gode håndhygiejne og at holde syge børn hjemme. Elever skal blive hjemme i 4 dage, hvis de er testet positiv og ikke har symptomer. Hvis man er smittet og har symptomer, må man komme i skole igen dagen efter, de er holdt op.

Hvis I er i tvivl om jeres barn må komme i skole, ringer I bare 🙂

Er du i tvivl, så ring til Maja på 81404645

Spørgsmål kan rettes til 81404645 (Skoleleder) eller 81404641 (Kontor)

Åbningstider:

Børnehaven og Klubben (SFO) åbner kl. 6.00 hver dag og lukker kl. 16.30 mandag – torsdag og kl. 16.00 om fredagen. Der er mulighed for at spise morgenmad i børnehaven fra kl. 6.00 – 7.30.

https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Oktober2021/International-konference

Om skolen

På Gislev Friskole går der 98 børn fra børnehaveklassen til 9. klasse. 

Læs mere om vuggestuen, børnhaven, miniklub og klub under fanen: fagplaner – læreplaner.

Gislev Friskole er oprettet i 1872 ud fra Grundtvig-Koldske skoletanker. Oplysning, der fører til selvstændig tænkning og medrivende fortællinger, der løfter fællesskabet og interessen i hinanden som mennesker, synes vi, er en fantastisk måde at gøre næste generation klar til at være demokratiske medborgere på.

Børnehuset Solstrålen er en del friskolen og har både børnehave med 38 børn og vuggestue med 10 børn.

I 2023 udvider vi både vuggestue og børnehave – skynd dig at kontakte os, hvor du vil være sikker på at få en plads.

Skolen bæres i øvrigt på principper om tillid og dialog. Og vores værdier, som gennemsyrer alt vi laver, er tryghed, trivsel og fællesskab. 

Hos os lærer børn, at det er vigtigt at byde ind i fællesskaber, have tillid til andre og tale om tingene, så alle kan føle sig trygge og dermed trives.

Det er det altafgørende fundament for gode læreprocesser, synes vi. 


Vi dyrker fællesskabet. Udover en fantastisk forældreopbakning til skolen og et givende fællesskab for børn såvel som voksne, gør vi også meget ud af at prioritere og opelske fællesskabsfølelsen i dagligdagen.
Hver dag samles hele skolen til fælles morgensang i musiklokalet. Vi synger sammen, lytter sammen og fremlægger projekter o.lign. for hinanden ved disse daglige seancer. De ældste elever har faget: TvAvisen 2 morgener om ugen, hvor de lærer at tage stilling til verden.

Vi har hver morgen et fordybelsesbånd for hele skolen, hvor børnene lærer at fordybe sig og får trænet bl.a. læsning.

Gislev Friskole er en fri grundskole. Derfor tilrettelægger vi undervisningen en del anderledes end folkeskolen gør det.

Vi har fx filosofi ca. en gang om måneden og lægger stor vægt på musik, teater og kreativitet i det hele taget.

Vores fornemmeste mål er at understøtte den frie tanke og den kreative tænkning, at se det enkelte- og det hele menneske.

Fra vores meget trygge rammer, tør vi se ud i verden og vi har en stærk international profil. Vi samarbejder med andre skoler over hele verden og inviterer gerne verden indenfor på så mange måder, vi overhovedet kan finde på. 

Vi synes, det er et vigtigt element i den demokratiske opdragelse at vide noget om og have lært at gebærde sig i verden. Sporgundervisningen bliver også særlig meningsfuld for børnene, når de mærker, de har brug for at kunne kommunikere med resten af verden – og det bliver nok ikke mindre relevant i fremtiden! 

Vi værner om naturen og lærer børnene at færdes i og have respekt for vores natur. Hver uge har vi skemalagt udeskole for de mindste og de store kan vælge at have ekstra fokus på naturfag.

I det hele taget er al personale på skolen meget nærværende, og der hersker en rigtig god stemning på skolen – et fællesskab hvor der er plads til både forskellighed og begejstring!

Karaktergennemsnit ved afgangprøverne skoleåret 2018/19: 8,5

(Kommunens gennemsnit: 6,5, Landgennemsnit: 7,1)

Andelen af elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter at have gået hos os: 88,9 %. (Kommunens gennemsnit: 83,4 %, landsgennemsnit: 84,9 %)

Maja Grøndal Kvist, Institutions- og Skoleleder, April 2022